BuurtApp

De kanalen van de gemeente om hun burgers te bereiken worden steeds vaker digitaal, maar ze bereiken vooral de (politiek) actieve buurtbewoners, en niet de stille meerderheid. Buurtbewoners aan de andere kant, zoeken wel steeds vaker contact met hun buurt, maar dan vooral uit zorgen over hun veiligheid. Lees hier hoe de BuurtApp zowel de behoeften van de gemeente of wijkraad als die van de buurtbewoners beantwoordt.

Buurtbewoners die overwegen om zich aan te sluiten bij een buurtplatform, of erover denken om er zelf een op te richten, letten vooral op de doelstelling die ze hebben, en de omvang van de groep buurtbewoners die ze willen bereiken.

De volgende voorkeurcombinaties liggen voor de hand:

groepsgrootte

doel

functie-eisen

geschikt platform

Straat( 10-500 woningen)
Buurtpreventie
Mobiel, snel, besloten
Whatsapp, preventie-app
Buurt (100-1000 won.)
Buurtpreventie
Buurtcohesie
Mobiel, snel, makkelijk te beheren
Vormgeving, beeld, zoekgemak, links
Preventie-app, BuurtApp
Facebook, buurtwebsite
Wijk (1000-10.000 won.)
Buurtcohesie
Buurtcontact + wijkinfo
Vormgeving, beeld, zoekgemak, links
Overzicht, tekst, zoekgemak, links
Wijk website, gespec. site
Gespecialiseerde sites, BuurtApp

 

Buurtbewoners zijn vooral geïnteresseerd in hun straat of buurt, de gemeente eerder in de wijk, omdat die voldoende omvang en structuur heeft om (kosten-)efficiënt diensten op aan te laten sluiten. Ze willen graag de meerderheid van wijkbewoners kunnen bereiken, en tegelijkertijd een platform bieden voor communicatie tussen bewoners onderling. Die combinatie is een hele uitdaging, want de focus van bewoners ligt meer op de buurt dan op de wijk. Bewoners communiceren onderling heel anders, en praten over andere dingen dan overheidsorganisaties, en de kans is dus groot dat 'gewone' buurtbewoner zich niet thuis voelt op een platform waar ook de gemeente actief is. 

De BuurtApp biedt die mogelijkheid wél, door de verschillende afstandsniveaus waarop informatie bekeken kan worden, en de 'regels' die gelden voor de berichtgeving op die niveaus. 

Gemeentelijke diensten en bedrijven kunnen alleen berichten plaatsen op wijk- en gemeente-niveau. Buurtbewoners komen op huis-, straat-, en buurtniveau dan ook alleen maar berichten tegen van andere bewoners. Door deze standaardinstellingen blijft de buurt van de buurt. Tegelijkertijd kunnen ze met één verplaatsing van het huisje op de afstandsbalk van de buurt naar de wijk of gemeente springen en daar berichten van overheids- of non-profitinstellingen lezen, én erop reageren.

Op huis-, straat en buurtniveau worden nieuwe berichten standaard ‘gepusht’ (seintje + deel van het bericht), maar op wijk- en gemeenteniveau niet. Hierdoor worden buurtbewoners niet gestoord door organisaties (of buurtwinkels). Vindt een BuurtApp gebruiker informatie van de gemeente of een buurtwinkel belangrijk genoeg om er wél voor gestoord te worden? Dan kan hij met een simpele klik de pushfunctie per gebruiker én per bericht aan- en uitzetten.

Door die pushfunctie, en het feit dat de BuurtApp gemaakt is voor mobiele apparaten, kan de BuurtApp ook gebruikt worden om elkaar voor onraad te waarschuwen op straat- en buurtniveau, en zo beantwoordt de BuurtApp aan de behoeften van buurtbewoners én gemeentelijke instellingen en diensten. 

 

 

 • Een BuurtApp met berichten die álle buurtbewoners de moeite waard vinden

  27 februari 2019

  Landelijke apps, zoals BuurtApp, gaan niet alleen over buurtpreventie, maar over een breed scala aan onderwerpen. Terecht merken sommige gebruikers op dat de berichten uit de buurt zo weinig over de buurt gaan. En dat is jammer. Hoe kan een buurtapp de buurt écht tot leven brengen?

  Lees meer
 • BuurtApp is geen Nextdoor.... en dat is maar goed ook!

  19 december 2017

  BuurtApp groeit gestaag door, maar de laatste tijd zien we ook steeds meer afmeldingen.... van Nextdoor! De vergissing is begrijpelijk, Nextdoor is ook een buurt app, maar dus niet dé Nederlandse BuurtApp. 

  Uit de redenen die afmelders noemen blijkt een groot verschil met BuurtApp, en om verwarring te voorkomen zetten we hier de verschillen nog eens op een rij.  

  BuurtApp onderscheidt zich van Nextdoor doordat het er wil zijn voor mensen die betrokken zijn bij de buurt, en niet voor mensen die de buurt zien als marktplaats.

  Daarnaast willen we ruimte bieden aan instellingen en voorzieningen in de wijk en gemeentelijke diensten om informatie aan te bieden op wijkniveau.  Dat geeft een andere sfeer, en maakt het ook minder druk. Lees hier meer. 

   

   

   

   

  Lees meer