BuurtApp

Veel mensen vragen zich af: ‘is er in onze buurt al een buurtapp?’, en ‘hoe kan ik me aansluiten bij de buurtapp in onze buurt?’.  In deze blog leggen we uit hoe je daarachter komt.

Het zijn logische vragen, vanuit de gedachte dat een buurtapp wordt opgezet door een actieve buurtbewoner. Dat klopt ook als we het hebben over een ‘Whatsapp buurtgoep’ (specifiek voor buurtpreventie), of een ‘Facebook buurtpagina’, (die vaak meer over buurtactiviteiten en ‘lief en leed’ gaat). Deze worden inderdaad door iemand uit de buurt opgezet. Of er een Whatsapp buurtgroep of Facebook buurtpagina in je buurt is kun je vinden op www.WABP.nl, of door in Facebook de naam van je buurt in te tikken. Op de site www.Alerteburen.nl vindt je niet alleen informatie over Whatsapp buurtgroepen, maar ook andere groepen, zoals 'Veiligebuurt'. Daarnaast is er een forum waarop je informatie over preventie kunt uitwisselen, en kun je deurstickers te bestellen waarmee je laat zien dat je op een buurtpreventiegroep bent aangesloten. Op een Whatsapp buurtgroep kom je alleen door je via email aan te melden bij de organisator, en je 06-nummer door te geven. Bij een Facebook buurtpagina hangt het ervan af of de groep open of gesloten is. 

Bij BuurtApp en Nextdoor werkt het anders. Deze apps zijn algemener, in de zin dat ze gebruikt kunnen worden voor alles wat relevant is voor de buurt: buurtpreventie, activiteiten in de buurt, het lenen van spullen, etc.. Deze twee apps zijn in het hele land te downloaden en worden centraal, dus vanuit één plek onderhouden. Maar let wel, de berichten op de app, in je buurt, zijn alléén afkomstig van mensen uit je buurt. BuurtApp en Nextdoor bemoeien zich niet met de berichten die er in buurten worden geplaatst. Ze komen alleen in actie als er klachten komen over kwetsende of vervelende berichten, maar bemoeien zich verder op geen enkele manier met wat buurtbewoners onderling aan informatie uitwisselen. In die zin zijn het wel degelijk echte buurtapps, want alle berichten op de apps zijn door buurtbewoners geschreven.   

Inmiddels zitten er al heel veel buurtbewoners op BuurtApp en Nextdoor. Of dat ook in jouw buurt het geval is kun je alleen maar vaststellen door de app te downloaden van Playstore (Android) of Appstore (Apple) en je te registreren. Voor Nextdoor heb je daarbij een code nodig, bij BuurtApp niet.

Welke app moet ik nu downloaden? Als je dat aan BuurtApp vraagt dan weet je natuurlijk welk antwoord je kunt verwachten. Een voor de hand liggende reden om voor één van de twee apps te kiezen is natuurlijk het aantal buurtbewoners dat er al op de app zit, maar dat is zeker niet het enige criterium. Belangrijk is ook of de berichten op de app een beetje prettig en nuttig zijn, en of je niet teveel overlast ervaart van een teveel aan mailtjes en berichten.  

Onze inschatting is dat Nextdoor als Amerikaans bedrijf met veel geld voor marketing meer leden voor haar app heeft weten te winnen, maar dat BuurtApp rustiger is, in de zin dat je geen andere berichten krijgt te zien dan die buurtgenoten op de BuurtApp zetten.

En als er maar een paar mensen uit de buurt op BuurtApp zitten? Bij BuurtApp hebben we het motto dat BuurtApp al zinvol is als er zich een aantal mensen uit je eigen straat aanmelden. Een van de vijf afstandsniveaus is het ‘Straatniveau’, wat wil zeggen dat alléén mensen uit je eigen straat de berichten op dit niveau kunnen lezen. Op de BuurtApp zit dus als het ware een StraatApp, en dat maakt de app al zinvol bij een klein aantal mensen, als die in je straat wonen. 

 • Een BuurtApp met berichten die álle buurtbewoners de moeite waard vinden

  27 februari 2019

  Landelijke apps, zoals BuurtApp, gaan niet alleen over buurtpreventie, maar over een breed scala aan onderwerpen. Terecht merken sommige gebruikers op dat de berichten uit de buurt zo weinig over de buurt gaan. En dat is jammer. Hoe kan een buurtapp de buurt écht tot leven brengen?

  Lees meer
 • BuurtApp is geen Nextdoor.... en dat is maar goed ook!

  19 december 2017

  BuurtApp groeit gestaag door, maar de laatste tijd zien we ook steeds meer afmeldingen.... van Nextdoor! De vergissing is begrijpelijk, Nextdoor is ook een buurt app, maar dus niet dé Nederlandse BuurtApp. 

  Uit de redenen die afmelders noemen blijkt een groot verschil met BuurtApp, en om verwarring te voorkomen zetten we hier de verschillen nog eens op een rij.  

  BuurtApp onderscheidt zich van Nextdoor doordat het er wil zijn voor mensen die betrokken zijn bij de buurt, en niet voor mensen die de buurt zien als marktplaats.

  Daarnaast willen we ruimte bieden aan instellingen en voorzieningen in de wijk en gemeentelijke diensten om informatie aan te bieden op wijkniveau.  Dat geeft een andere sfeer, en maakt het ook minder druk. Lees hier meer. 

   

   

   

   

  Lees meer