BuurtApp

Het doel van de BuurtApp is heel simpel: snel en gemakkelijk contact mogelijk maken tussen buurtbewoners. Alle berichten op de BuurtApp worden gemaakt door en voor buurtbewoners. Het mag over van alles gaan, als het maar buurtgerelateerd is, constructief, en positief van toon. Uit een analyse van enkele honderden berichten blijkt dat de app inderdaad over heel veel verschillende onderwerpen gaat, maar dat hij vooral gebruikt wordt voor informatie-uitwisseling (35%), sociale activiteiten (bijv. dingen samen doen, 15%), en om de buurt veiliger te maken (10%).

De gevraagde en aangeboden informatie gaat over van alles; een buurtfietsenstalling, rare bordjes van de gemeente, praktische vragen, maar ook opvallend veel vragen over winkels uit de buurt (opening, sluiting). Uit die vragen blijkt een belangstelling voor onderwerpen waar wijkorganisaties, de gemeente en winkels antwoord op zouden kunnen bieden, maar die instanties zijn nu nog maar mondjesmaat op de app te vinden. Toch is de BuurtApp met zijn 5 niveaus juist geschikt om persoonlijke berichten van buurtbewoners (huis, straat, buurt) en formele informatie (wijk, gemeente) op één app te combineren. Door de aanwezigheid van die niveaus storen ze elkaar niet, maar vullen ze elkaar juist aan. Hier ligt dus een kans voor gemeenten die het gat met de bewoners willen verkleinen.

Hoewel de BuurtApp bijdraagt aan kennis over wat er in de buurt gebeurt, zijn het de sociale berichten, met name over ziekte- en overlijden, die het meest een buurtgevoel opwekken. Een bericht over het overlijden van een (nog vrij jonge) buurtgenoot riep een stroom van geschrokken reacties en steunbetuigingen op. Die gebeurtenis maakte duidelijk dat er veel méér ‘lijntjes’ door de buurt te lopen dan je zou denken. Het roept een gevoel van saamhorigheid op die je niet voor mogelijk hield in een stadse wijk als Oudwijk. Uit de vele reacties blijkt dat buurtbewoners alleen al op de BuurtApp willen zitten, om op de hoogte te zijn van het wel en wee van mensen uit hun buurt. Daarmee kunnen we concluderen dat de BuurtApp in zijn jonge bestaan nu al voor een stukje waarmaakt wat de slogan van de BuurtApp beoogt: ‘huizen worden mensen’.

 • BuurtApp is geen Nextdoor.... en dat is maar goed ook!

  19 december 2017

  BuurtApp groeit gestaag door, maar de laatste tijd zien we ook steeds meer afmeldingen.... van Nextdoor! De vergissing is begrijpelijk, Nextdoor is ook een buurt app, maar dus niet dé Nederlandse BuurtApp. 

  Uit de redenen die afmelders noemen blijkt een groot verschil met BuurtApp, en om verwarring te voorkomen zetten we hier de verschillen nog eens op een rij.  

  BuurtApp onderscheidt zich van Nextdoor doordat het er wil zijn voor mensen die betrokken zijn bij de buurt, en niet voor mensen die de buurt zien als marktplaats.

  Daarnaast willen we ruimte bieden aan instellingen en voorzieningen in de wijk en gemeentelijke diensten om informatie aan te bieden op wijkniveau.  Dat geeft een andere sfeer, en maakt het ook minder druk. Lees hier meer. 

   

   

   

   

  Lees meer
 • BuurtApp steun in de rug voor buurtwinkels

  26 februari 2017

  Het kan zijn dat je in jouw gemeente berichten aantreft van winkels of bedrijven uit je omgeving. BuurtApp heeft daar als organisatie geen problemen mee, sterker nog, op termijn wordt dit de manier waarop BuurtApp geld verdient om te kunnen voortbestaan. Wij van BuurtApp vinden dat winkels óók bij de buurt horen en we zien vanaf het begin dat een deel van de berichten ook gaat over het winkelaanbod in de buurt. We hebben BuurtApp zo ingericht dat berichten van winkels niet hoeven te storen, of gaan overheersen. In deze blog lees je hoe dat werkt.

  Lees meer